ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Ελληνικό Ινστιτούτο Καρδιολογίας
Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Πατρών

Οργάνωση – Γραμματεία

Μαραθωνομάχων 26, 15124 Μαρούσι
Τηλ.: 210 6827405, 210 6839690-1 | Fax: 210 6827409
E-mail: cgastounioti@tmg.gr | Web site: www.tmg.gr

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Παρασκευή, 8 Σεπτεμβρίου 2023
Σάββατο, 9 Σεπτεμβρίου 2023
Κυριακή, 10 Σεπτεμβρίου 2023

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών
Πανεπιστημιούπολη, 265 04 Ρίο Πατρών, Τηλ.: 2610 993999

ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 • Οι Πρόεδροι, οι Ομιλητές και οι Σχολιαστές μπορούν να συμμετάσχουν είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω διαδικτύου.
 • Ταυτόχρονη διαδικτυακή & διαδραστική αναμετάδοση του Συνεδρίου

ΕΓΓΡΑΦΕΣ:

Συμμετοχή με φυσική παρουσία:

 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο Συνέδριο είναι η υποβολή της Φόρμας Εγγραφής την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ.
 • Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα λάβουν την ηλεκτρονική κονκάρδα (e-badge) η οποία θα περιλαμβάνει το προσωπικό barcode για την αναγκαία σάρωση κατά την είσοδό και έξοδο τους στις αίθουσες καθώς και το Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου σε ηλεκτρονική μορφή (e-Program) μέσω ενός QR code.
 • Νέες εγγραφές θα γίνονται στη γραμματεία του συνεδρίου από όπου θα παραλαμβάνεται και το e-badge.

Παρακολούθηση μέσω διαδικτύου:

 • Το Συνέδριο θα αναμεταδοθεί ζωντανά μέσω της ιστοσελίδας www.cardiobridge2023.gr.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση του email που έχετε υποβάλλει στην φόρμα εγγραφής σας καθώς και του προσωπικού σας barcode (περιλαμβάνεται στο e-badge).
 • Η διαδραστικότητα θα επιτευχθεί μέσω της on-line φόρμας υποβολής σχολίων, η οποία θα είναι διαθέσιμη καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, έτσι ώστε να υποβάλλεται τα ερωτήματα σας στους ομιλητές.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

 • Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα παραλάβουν οδηγίες λήψης του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης (e-Certificate), στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχουν δηλώσει στο Δελτίο Συμμετοχής τους.
 • Χορηγούνται  Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
 • Ο χρόνος παρακολούθησης θα καταγράφεται τόσο από τη φυσική παρουσία των συνέδρων εντός της εκάστοτε αίθουσας ομιλιών, όσο και από το χρόνο της on-line παρακολούθησης στην πλατφόρμα μετάδοσης.